Στοιχεία επικοινωνίας

Λ. Κηφισίας 294 & Τζούνα 1, Κηφισιά, T.K.: 145 63 Τηλ.: 210 6085540 http://www.cityzen.com.gr