Στοιχεία επικοινωνίας

AIG EUROPE S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119 151 24 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 81 27 600 Fax: 210 80 27 189 Γραφεία Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία Τηλέφωνο: 2310 474 999 Fax: 2310 474 990