Στοιχεία επικοινωνίας

OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 47 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2130214020 http://www.avis.gr

www.avis.gr