Στοιχεία επικοινωνίας

Μαρίνου Αντύπα 41 – 45, Τ.Κ. 14121 Ηράκλειο Αττικής

Τηλέφωνο:210 6303000
Fax:210 6100699

www.cardlink.gr/