Στοιχεία επικοινωνίας

Πάροδος Βρυσακίων 30, Πάτρα, T.K.: 26334 Tηλ: +30 2610643679 Fax: +30 2610643680 Email: info@coffeeisland.gr http://www.coffeeisland.gr, 26334 Πάτρα

Τηλέφωνο:+30 2610643679
Fax:+30 2610643680

www.coffeeisland.gr